I procrastinate, therefore I am.

I procrastinate, therefore I am.

Monday, September 19, 2011

Chora

Pile kano chomkai? kak dake kake?

Piprera kano khai arsholake?

Kano hati hata-hati kore gach niye?

Bok-bok kore bok classroom-e giye!Kano khali mone hoy "I am bad"!

Kalker theke ar khabo-nako lyad.

Huko-mukho hyanglar huko-mukho mukh

Dekhbena ghono ghono ar facebook.

Pore pore jano hoy matha-bhora tak;

Kobitar chochh'ori goragori khak.

Mon-kharap

Byasto diner sheshe ek cup cha,

Koto kichu roye gelo adha-khapcha;

Kolkata chute chole bhishon tara,

Mora-bacha, kena-becha, koto ishara;

Kano eto byastota, eto kolorob!

Nistobdhota niye bondhura shob

Paliyeche kon dure - ek mutho prem!

Shohure akash jure baje siren.

Tuesday, September 13, 2011

Rabindranath

Bohudin pore bondhur sathe purono diner kotha,

Byartho premer alpona aka udashi bishonnota,

Oshomoye nama brishtir jole dhoano moner sur,

Ontobihin raater akash anonde bhorpur,

Jontrona joto manusher haate manusher opomane -

Shob-kichukei korecho prokash shorbo-jonin gane;

Hajar onubhutir agun - ekti kebol chita;

Jolte thakuk buker bhetor tomar shon-choyita.

Friday, September 9, 2011

Chora

Porlei ghum pai -- saradin dhore;

Er cheye rastai -- chillabo jore;

Exam-e debe dik -- koto jhal longka;

Ei mon nirbhik -- paliyeche shongka;

Kaktar dosh nei -- chomkale chil;

Shobkota proshnei -- andaje dhil.

Thursday, September 8, 2011

Janlai brishti

Brishti eshe alpona ake janlai, ar shobdo kore sara raat;

Kichu sotti bhoi, ar kichu mitthe ojuhaat

Japte dhore thake janlata - ghore jano jol na ashe;

Sei chotto ghorer bodhho batashe

Jege thake ak prani;

Aj raate tar ashbena ghum, khali britha janla niye tanatani.